AgroBiz

Mundësi për punë praktike me pagesë për të diplomuarit në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë – FBV

Në kuadër të “Professional Placement Program”, zyrtarisht është hapur thirrja për aplikim e grupit të dytë për ...

Kultivuesit e luleve, ia shohin hairin festave

Kultivuesit e luleve në gjithë vendin kanë shfrytëzuar festën e 7 dhe 8 Marsit për t’i shitur lulet e tyre, për ...

Rritet numri i kultivuesve të bimëve mjekuese

Mullaga, e cila në të kaluarën është rritur në mënyrë të egër nëpër malet e Kosovës, ajo kohëve të fundit ë...

Mbështetja, rrit sipërfaqet me perime

Mënyrat e shumta dhe llojshmëria e kultivimit të perimeve po bëhet gjithnjë e më atraktive në vend. Krahas kësaj, ...

Edhe kultivimi i dardhës i leverdishëm

Kultivimi i pemëve të ndryshme ka qenë traditë e kosovarëve, por viteve të fundit është rritur numri i personave të ...

Riciklimi i mbeturinave organike për përdorim nga bujqësia

Riciklimi i mbeturinave organike për përdorim nga bujqësia është një praktikë e vjetër në botë.Një formë e rënd...

Të fundit

Mbështetësit

Partnerët